צוואות וירושות

 

משרדנו מייעץ ללקוחות בעריכת צוואות על מנת להבטיח עמידה בהוראות הדין. זאת בכדי שניתן יהיה לקיים את הצוואה לאחר פטירת המוריש ולצמצם את סיכון אפשרות פסילתה. כמו כן המשרד מציע שירותי ניהול עיזבון ומגוון שירותי נאמנות לשביעות רצון לקוחותיו.

 

מטרת המשרד הינה הגנה ושמירה על נכסי העיזבון תוך חלוקה יעילה ומהירה של הרכוש בין היורשים לאחר פטירת המוריש. בנוסף, משרדנו מייצג מתדיינים בסכסוכי ירושה לרבות קיום צוואה, הגנה על צוואה או התנגדות לצוואה ופסילתה.