משפט מסחרי

 

 

למשרדנו מיומנות מוצקה בניהול משא ומתן וניסוח הסכמים בקשת רחבה של התקשרויות, כולל עסקאות בינלאומיות. כמו כן המשרד עוסק במתן ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים שונים לניהול ענייניהם.