Swedish/Svenska

Our Sweden Desk assists companies and investors interested entering into and operating in Sweden by co-operation with local law firms. In addition, we serve Swedish clients seeking legal services in Israel. As a native of Sweden, Mr. Farkas’ thorough understanding of both countries’ cultures, traditions and languages facilitates achieving best possible outcome.


Aaron Farkas är en erfaren advokat som talar flytande svenska och kan bistå svenska klienter och advokatkollegor i ärenden med anknytning till Israel.

Utöver israelisk juristutbildning följd av praktik på det israeliska åklagarämbetet har Aaron en amerikansk examen i juridik. Aaron är medlem i såväl Israels som New Yorks advokatsamfund. Byrån arbetar främst med brottmål och tvistelösning. Aaron åtar sig även uppdrag som offentliga försvarare i brottmål. Oavsett målet kompromissar vi aldrig på servicenivån och klientens intressen.

Byrån arbetar dessutom i stor utsträckning med affärsjuridik, fastighetsrätt och arvsrätt.


Vår Sverige Desk är kapabel till bland annat:

 
• Redogöra för israelisk lagstiftning och rättspraxis utifrån ett svenskt perspektiv, däribland förklara skillnader och likheter mellan svensk och israelisk rätt
• Medverka i svensk-israeliska transaktioner och i andra affärsjuridiska ärenden och fungera som förbindelseled i syfte att underlätta förståelsen, både juridiskt, språkligt och kulturellt
• Fungera som kontaktpersoner i ärenden där kommunikationen sker på svenska
• Förutom goda kunskaper om det israeliska rättssystemet har vår advokatbyrå en särskild förståelse för både Sveriges och Israels kultur, traditioner och språk.


 

Aaron Farkas, Esq
9 HaRav Kook 
Jerusalem 9422609
Israel

TEL: 03-5704610
FAX: 03-7255770